Konsekvensberegneren

Ud over din besparelser får du også adgang til en masse statistisk materiale

Nuværende udgift pr. md. Udgift ved brug af Rezycl pr. md. Besparelse pr. md. Nuværende udgift pr. år Udgift ved brug af Rezycl pr. år Besparelse pr. år
På tilkald/bestilling
Omkostninger i kr/øre - DKK - DKK - DKK - DKK - DKK - DKK
Tidsanvendelse i timer - timer - timer - timer - timer - timer - timer
Faste tømninger
Omkostninger i kr/øre - DKK - DKK - DKK - DKK - DKK - DKK
Tidsanvendelse i minutter - min - min - min - min
Indtægt ved salg af ydelsen til slutbruger - DKK - DKK
Netto besparelse og indtjening - DKK - DKK - DKK - DKK

Andre nøgletal

Antal frigivet timer pr. md. til f.eks. proaktiv kundepleje ogsalgsarbejde ( ? ) 60 timer
Hvis negativt resultat, hvad skal prisen på alle beholder hæves med pr. md for at det går i break-even ( ? ) - DKK
Den fulde omkostning fordelt ligeligt på alle beholder pr. md (f.eks. stigning i lejen pr. md.) ( ? ) - DKK